De Klimapakt vum Réidener Kanton organiséiert Sonndes, de 25. Juni 2017 e kulinaresche Vëlostour am Atertdaul!

Mierkt Iech dësen Dag scho mol fir ;-) Mei Info komme geschwënn no!!