De Philippe Welter ass zu Heeschpelt opgewuess. Virun 10 Joer huet hien zesumme mat senger Famill een alt Bauerenhaus hei kaf a renovéiert an deem si elo all Weekend a Vakanz verbréngen. Hannert dem Haus hu si ee Bongert an ee Geméisgaart ugeluecht.   

Wéi ass et zu ärem Bongert komm?

Mir hunn eist Haus 2006 kaf, dat du komplett sanéiert gouf. Souwuel fir d’Haus, wéi och fir de Gaart, hu mir eis eng ekologesch Conceptioun gewënscht. Well ronderëm eisen Terrain vill Monokulture stinn, war eis Iddi eppes fir d‘Biodiversitéit ze maachen:

Komm mir planze méiglechst vill verschidden Hecken a Beem un, am beschte Friichtebeem, da produzéiere mir net nëmme propper Loft, mee och nach eppes Guddes fir z’iessen!

Fir kënnen ee grousse Bongert unzeplanzen, hu mir nach Terrain hannert dem Haus bäi kaf.  Elo sti 86 Uebstbeem vu 25 verschiddene Lëtzebuerger Aarten an eisem Bongert a laanscht di ganz Alentouren ass eng eenheemesch Mëschheck gesat ginn.

Dir hutt jo ee richtegen Eden-Gaart geschaafen! Klappt alles sou wéi Dir Iech dat virstellt?

De Moment si mir am Experimentéier-Stadium a kucke wat op dem relativ aarme Buedem (Lehm mat Schifer) ukënnt. Mir benotze keng Pestiziden, all Déiere si bei eis wëllkomm! Am Bongert loosse mir d‘Wiss bewosst wuessen, et spréisst, bléid a summt iwwerall.

Wat ass är Motivatioun fir souvill Beem, Hecken a Geméis unzeplanzen?

Mir schaffen Allenzwee de ganzen Dag am Spidol, hu vill Stress a wéineg roueg Momenter. Am Gaart kënne mir super ofschalten. Et mécht immens vill Freed ze experimentéieren!

Philippe W.: Ech si mat Friichtebeem grouss ginn, et war sou flott fir einfach eppes vum Bam ze plécken an an de Mond ze stiechen.

Anne W.: Ech si mat engem Geméisgaart grouss ginn, d’Geméis am Supermarché konnte mir eis net leeschten. Dat eegent Geméis schmaacht och souwisou vill besser!

Wéi si Dir virgaange bei der Renovatioun vum Haus?

Mir wollten d’Séil vum ale Bauerenhaus erhalen an hu méiglechst vill Material erëm genotzt. Eise Wonsch war et autark ze ginn a sou ekologesch wéi méiglech ze bauen: Hëtze maache mir mat Geothermie, mir produzéieren eisen eegene Stroum mat eiser Photovoltaik-Anlag a fänken d‘Reewaasser op fir d’Toiletten an de Gaart. Ass eist Drénkwaasser net ze Schued fir domadder d’Toilett ze spullen? Et war eis ganz wichteg, just mat Lëtzebuerger a wa méiglech lokale Firmen ze schaffe fir di regional Économie z’ënnerstëtzen.

Bestëmmt hu Dir nach vill nei spannend Projeten, verrot Dir eis nach een zum Schluss?

Mir wënschen eis eenheemesch Beien als Awunner an eisem Gaart, dowéinst hu mir och scho Beie-Course suivéiert. A wéi wier et mat enger klenger Wandmillen hannen am Gaart?