Wéi Dir vläicht scho mat krut, schafft de Mobilitéitsministere un engem neie Busnetz. All d’Linnen, d‘Fahrpläng an d’Strecke gi komplett nei ausgeluecht. De Mobilitéitsminister François Bausch ass de 6. Februar mat senger Ekipp bei eis op Réiden dat neit Netz fir eis Regioun virstelle komm.

 

Am Virfeld vun dëser Info-Versammlung, hunn di 10 Gemenge vum Réidener Kanton am Numm vum Syndikat ee gemeinsamen Avis zum 1. Entworf vum neien RGTR-Netz erageschéckt. De Gros vun dëse Punkte gouf am 2. Entworf iwwerholl, deen de Minister François Bausch de 6. Februar zu Réiden virgestallt huet.

 

Hei de leschte Stand fir Iech zesumme gefaasst:

 

Wéini gëtt dat neit Netz ëmgesat?

 Dat neit Bus-Netz wäert an eiser Regioun réischt Enn 2021 ëmgesat ginn. Di landeswäit Ëmsetzung fänkt Mëtt 2021 am Osten un an erreecht eis Regioun réischt eng 4-6 Méint méi spéit.   

 

Wat bréngt dat neit Bus-Netz?

 Am Prinzip braucht Dir na maximal 1 x ëmzesteige fir an d’Stad, d‘Nordstad, op Miersch oder Arel ze kommen. Fir di meeschten Awunner wäert et och Direktlinnen zu dësen Destinatioune ginn.

 

Wéi wäerten eis Bus-Linnen herno heeschen?

All d’Busser, déi aus dem Zentrum  an de Réidener Kanton fueren, fänke mat der Ziffer “9” un an bestinn weiderhin aus enger dräistelleger Zuel.

 

Wat ass eng Express-Linn ?

 Eng Express-Linn erkennt een dorun, dass si op 2. Stell eng „0“ huet. Eise Kanton kritt 3 Express-Linnen: 901, 902, 903. Dës bléiwen ausserhalb vun eisem Kanton, nëmmen 1x an all Uertschaft stoen, innerhalb vun eisem Kanton op de gewinnten Arrêten.

 

Wat fir aner Linne ginn et nach?

Di Regional-Linne bléiwen op all Arrêt, wéi bis elo gewinnt stoen, an hunn op 2-Stell eng “1”. Di eenzeg Regional-Linn an eisem Kanton ass 911.

An da ginn et nach ee ganze Koup Lokal-Linnen an eisem Kanton, déi net an d’Stad fueren. D’Lokal-Linnen hunn op 2. Stell eng „2“, „3“, „4“, oder „6“: 933, 934, 935, 942, ….

 Duerch eise Kanton fiert nach eng Quer-Linn vun Ettelbréck op Arel (950). D’Quer-Linnen hunn eng „5“ op 2. Stell.

 

Wéi fréi a wéi spéit wäerten d’Busser fueren?

D’Busser fuere generell méi laang, vu moies 5:00 bis owes 23:00. Och Sonndes, gëtt de Service däitlech erhéicht. Bis 21:00 ass op mannst de Stonnentakt assuréiert, duerno een 2-Stonnen-Takt bis 23:00.

 

Wéi gesäit et mam Schoulverkéier aus?

Et gëtt eng kloer Trennung mam Schoulverkéier gemaach (separat Linnen).

 

Wéi gesäit et mat der Bus-Spuer um Briddel aus?

Hei schafft elo een nei geschaaften Aarbechtsgrupp drun. De Problem ass, dass vill Parkplazen um Briddel mussen ewechgeholl ginn, fir Plaz fir dës Busspuer ze maachen. Dëst muss nach mat der Kopleschter Gemeng ausgehandelt ginn.

 

Wéi gesäit et mat de genaue Fuerpläng aus?

D’Horaire si nach net fäerdeg am Detail ausgeschafft, dëst ass fir dëse Mee geplangt.

Ass dëst Bus-Netz elo festgeneelt?

D’Busnetz bléift „Work-in-progress“ an d‘Doléance vu de Gemenge kënnen och weiderhin nach opgeholl an ëmgesat ginn.

 

Wéi gesäit et mam Park&Ride zu Schweebech aus?

De P&R zu Schweebech soll endlech 2020 an d’Bauphase goen an 2021 operationell sinn. Dëst ass ee Projet vun der Ponts & Chaussées.

 

Firwat fueren net méi all d’Busser an d’Stad?

D’Plaz fir d’Busser (Arrêt, Waarden, Dréinen,…) an der Stad ass staark begrenzt. Net all Iwwerlandbus kann an d’Stad erafueren.

D’Bus-Linn, déi de Moment nach vu Réiden iwwer Ell, Biekerech, Stengefort bis an d’Stad fiert (250), wäert no der Reform just nach bis op Stengefort an op d’Klengbettener Gare fueren, wou een eng Korrespondenz fir an d’Stad kritt.

 Wann sech awer elo rausstellt, dass d’Ëmsteigen zu Stengefort (oder Näerden) net funktionéiert, da kann de Ministère no enger besserer Léisung sichen.

 

Dat heescht et muss ee méi ëmsteigen?

Et falen net vill Direkt-Linnen ewech. Mee fir d’Usagere vun der 250er Linn bedeit d’Reform effektiv 1x ëmsteigen - entweder zu Näerden, Stengefort oder zu Klengbetten op den Zuch. Och d’Bierger aus dem Préizerdaul mussen 1x ëmsteigen, wann si op d’Mierscher Gare wëlle fueren.

D’Ëmsteigen ass di eenzeg Méiglechkeet fir een héijen Takt kënnen an de Regiounen unzebidde mat dem begrenzte Raum, deen an der Stad zur Verfügung steet.

Mee egal wéi, steet a fält d’Konzept mat dem Funktionéiere vun de Korrespondenzen, dat ass sech de Mobilitéitsministere och bewosst. D’Korrespondenze ginn iwwer eng Leetstell geréiert.

 

Wéi gesäit et mat der Barrièrefräiheet an de neie Busser aus?

D’Busser wäerten all barrièrefräi sinn, dëst steet kloer an der aktueller Ausschreiwung, déi an de nächste Méint erausgeet. Och all d‘Zich, déi nei bestallt ginn, si barrièrefräi. Op de Gare (Miersch, Ettelbréck, Stad….) sinn och vill Aarbechte geplangt / um Lafen, hei gëtt och alles barrièrefräi gebaut.

 

Mir hoffen, dass dëst neit Busnetz eis all méiglechst gutt entgéint kënnt an eisen Autoen ëfters eng Paus gönnt. De Mobilitéitsatelier vum Kanton wäert weiderhi beim Mobilitéitsministere insistéieren fir gutt Léisungen ze fannen op di diskutéiert Schwaachpunkten.